Kuglen

Kuglen er opstillet i Rådhusets foyer. Kuglens granitfundament af een af en række granitblokke, som Hitler i sin tid bestilte en svensk billedhugger til at udføre. Blokkene skulle bruges til en stor sejrssøjle på Sieges Allee i Berlin. Da der ikke blev brug for blokkene, solgte svenskeren blokkene - bl.a. til stenhugger A. Espersen, Holstebro, der nu mange år efter leverede et stykke af 'Hitler-granitten' til kugleskulpturen.