GeoparkVestjylland

Vemb Borger- og Erhvervsforening

Formål

Foreningens formål er at virke for gode borgerlige interesser, herunder at fremme erhverv omfattet af håndværk, handel og industri og gennem fælles indsats at samle erhvervslivet.

Julebelysning, Sct. Hansbål, Flagning i særlige anledninger er blandt de aktiviteter foreningen beskæftiger sig med. Foreningen formidler desuden naturoplevelser med faciliteter i Vemb Anlæg og arbejder for øget adgang til digerne i området. Foreningen søger at styrke nærområdet ved et aktivt samarbejde med andre lokale foreninger og institutioner.

Vemb Borger og Erhvervsforening har 144 medlemmer blandt borgerne og 11 erhvervsinteresser. Under Borgerforeningen er Partnerskabet ”Vemb vil videre”. De to grupper, borgerforeningen og partnerskabet, har hver deres formand. Når der er noget praktisk, der skal løses i byen, er det Vemb vil videre, der aktiverer sit netværk til kan løse opgaven.

Vemb Borgerforening og Geopark Vestjylland

Der er aftalt et samarbejde mellem Vemb Borgerforening og Geopark Vestjylland om at få Vemb vandtårn med som en af geoparkens tårne. Der er et ønske om, at der kommer bedre formidling omkring den historiske skov (Naturstyrelsen).

De er tæt beliggende på Skærum Mølle og har stor interesse i det, der sker der. Borgerforeningen har brugsret over flere naturområder, primært digerne og anlægget, hvor de har opstillet flere faciliteter for besøgende i naturen. Der er flere overnatningsmuligheder i byen og de satser på turisme i form af lystfiskere og øvrige naturinteresserede.

De har en stor interesse i lystfiskerne i området. I den forbindelse vil de gerne udbyde guidede ture, hvor de kan fortælle om fiskeri og laks i Storeå. Det er muligt at opstille skilte i forbindelse med deres naturarealer.

Foreningen har råderet over det gamle pumpehus beliggende på et af digerne. De planlægger at opstille en kikkert til fugleinteresserede.

Eksempler på tiltag

  • Ny byplan som indeholder flere tiltag i naturen.
  • Arrangementer i anlægget.
  • I den nye byplan indgår det også, at der skal skabes adgang for kørestolsbrugere til byens diger.
  • De har en aftale med den lokale specialskole Marie Bjerg, hvor eleverne sørger for, at der er brænde ved foreningens shelters.
  • Udgiver magasinet Vemb, Hvad, Hvor