GeoparkVestjylland
Toftum Bjerge

Toftum Bjerge Grundejerforening

Formål

Toftum Bjerge Grundejerforening har til formål er at drage omsorg for at veje, stier og fælles arealer er i en forsvarlig og farbar stand. 

Bestyrelsen varetager vedligeholdelse af veje og stier, og har iflg. vedtægterne påtalepligt over for medlemmer, som ikke vedligeholder beplantning ud mod veje & stier. Det er tillige foreningens formål aktivt at arbejde for, at Toftum Bjerges karakter bevares, således at området forbliver et fredeligt naturområde.

Toftum Bjerges Grundejerforening og Geopark Vestjylland

Resen beboerforening, Toftum Bjerg Grundejerforening og Humlum og Omegns borgerforening er gået sammen i en arbejdsgruppe der skal koordinere relevante geopark arrangementer på tværs af de tre foreninger samt implementere tanken om geoparken hos borgerne i de tre foreninger.

Foreningen har påtaget sig ansvaret for at vedligeholde naturen omkring områdets frihedsstøtte. Her ud over påtages opgaver med simpel naturpleje og vedligehold, i sommerhusområdet. Der er mulighed for at afholde arrangementer på Toftum Bjerge Camping. Der er lavet en aftale om et fælles arrangement med en foredragsholder fra geoparken i august 2016. Foreningen ønsker i samarbejdet med Resen og Humlum at opnå brugsretten over en nedlagt børnehave ved Jeppes Led, fra naturstyrelsen. Her ønsker de at etablere et fælles borgerhus og lave en geologisk udstilling.

Eksempler på tiltag

  • Eget ”lokal arkiv” over avisartikler mv. formidles på hjemmesiden
  • Vejledning omkring vedligehold af naturen i sommerhusområdet
  • Formidler historien om Jeppes led til Turisterne
  • Afholder foredrags arrangementer i samarbejde med Toftum bjerge Camping

Se Toftum Bjerge Grundejerforenings hjemmeside her...