GeoparkVestjylland

Skave Borgerforening

Formål

Skave Borgerforening arbejder for et fortsat levende lokalsamfund, hvor ildsjæle, rummelighed, fællesskab og nærvær sættes højt. Borgerforeningen ønsker et varieret og aktivt foreningsliv med samarbejde på tværs af foreningerne, et fælles mødested og tilbud til både unge og ældre.

Borgerforeningen arbejder desuden på at gøre naturen lige uden for byskiltet mere tilgængelig for alle og vil bruge områdets forhåndenværende ressourcer til at gøre området endnu mere attraktivt. Dette skal ske bl.a. med formidling ved byens nye multihal og ved oprettelsen af en ny naturgruppe under borgerforeningen.

Skave Borgerforening og Geopark Vestjylland

Der arbejdes på at have et fælles samarbejde med Ryde Stendis Beboerforening, Borbjerg-Hvam Borgerforening og Skave BorgerforeningDer er rigtig gode muligheder for formidling i Skave multihus. Her er der også et ønske om at få lavet en geologisk udstilling.

Udover bestyrelsen består Skave Borgerforening af flere underudvalg: Byfestudvalg, seniorklub, ungdomsklub, kunstudvalg m.fl. Foreningen har påtaget sig opgaver i forbindelse med Skave Fælleshave. Der undersøges muligheder for samarbejde om udstilling i Skave Multihus

Eksempler på tiltag

  • Gåture
  • Udflugter
  • Foredrag
  • Fortælleraften

 Se Skave Borgerforenings hjemmeside her...