GeoparkVestjylland
Sevel Kalkværk

Sevel Kalkværks Venner

Formål

Sevel Kalkværks Venner til formål at erhverve brugsretten til Sevel kalkværk og evt. opkøbe denne for så vidt angår de 3 pot ovne og den nyere ringovn inklusiv skorsten beliggende i Bjergby for at sikre, bevare, vedligeholde og fremvise denne for inte­resserede.

Foreningen står bag projektet om bevarelsen af resterne af Sevel Kalkværk. Med projektet ”Sevel Kalkværk – bevaring og formidling af et stykke industrihistorie”, er det ønsket at redde de resterende bygninger og knytte dem sammen med de genfundne fortællinger, for herigennem at fortælle kommende generationer om livet i og omkring kalkværket.

Sevel Kalkværks Venner og Geopark Vestjylland

Sevel Kalkværks Venner er samarbejdspartnere med Geopark Vestjylland. De er meget opsatte på samarbejdet, da de brænder for at få bevaret kalkværket og historien omkring det og det er oplagt med et samarbejde herom. De har sammen opnået fine resultater og har i dag råderet over de gamle ruiner og har fået økonomi til at bevare de ældste ovne. De frivillige tager fadt og er løsningsorienterede. Den frivillige gruppe er en god blanding af håndværkere og akademikere, der har interesse for forskellige dele af vedligehold og formidling. Herrup-Bjergby har et meget aktivt netværk af frivillige. Der arbejdes på at fremstille geologiske tekster om kalken, til det nye formidlingshus. Der er overlap mellem Herrup-Museum og Sevel Kalkværks Venner, og de deler derfor også hjemmeside.

Sevel Kalkværks Venner har påtaget sig at bevare resterne af Sevel Kalkværk samt fortælle om industrihistorien i den forbindelse. Herudover har de forpligtet sig til at varetage naturpleje omkring kalkværket og kalkgraven. Kalkværket vil være et godt udgangspunkt for en vandretur i området.

Eksempler på tiltag

  • Deltagelse ved Sevel Istidsvandring, sammen med Geopark Vestjylland
  • Opførelse af formidlingshus
  • Arrangement med fortællinger om kalkværket
  • Arbejdsdage med oprydning og vedligehold
  • Udstilling i kalkværkets nye formidlingshus

Læs mere på Sevel Kalkværks hjemmeside