skip_to_main_content
Sevel Kalkværk

Sevel Kalkværks Venner

Formål

Sevel Kalkværks Venner til formål at erhverve brugsretten til Sevel kalkværk og evt. opkøbe denne for så vidt angår de 3 pot ovne og den nyere ringovn inklusiv skorsten beliggende i Bjergby for at sikre, bevare, vedligeholde og fremvise denne for inte­resserede.