GeoparkVestjylland

Ryde-Stendis Beboerforening

Formål

”Et samfund i udvikling med gode naturoplevelser ved både skov og strand”. Sådan beskrives området omkring Ryde og Stendis.

Ryde-Stendis Beboerforening har til formål at formidle kontakten og fællesskabet mellem områdets beboere, samt at virke som bindeled mellem beboere og de offentlige instanser. Beboerforeningen ønsker at holde byen pæn og venlig, blandt andet ved fællesområdet Blomsterbækken. Af denne årsag varetager foreningen også vedligeholdelse af diverse udendørsfaciliteter samt blomster kummer i området. Foreningen arbejder desuden for at forbedre netværk for ældre, tilflyttere og unge familier.

Ryde-Stendis Beboerforening og Geopark Vestjylland

Der arbejdes på at danne et samarbejde med Ryde Stendis Beboerforening, Borbjerg-Hvam Borgerforening og Skave Borgerforening. Der er stier i Stendis Skoven, som mest bruges af spejdere og jægere. Der er tale om en aktiv by hvor det kunne være oplagt at lave et samarbejde omkring arrangementet, kend din egn.

Beboerforeningen påtager sig opgaver med vedligeholdelse bl.a. omkring Blomsterbæk/Fællesparken. Foreningen har også påtaget sig ansvaret for naturpleje og vedligeholdelse omkring en mindesten vedr. 5. maj 1945. Ryde-Stendis Beboerforening vil gerne fortælle egnens historie, i højere grad end hvad der gøres nu. Det kræver et nyt tiltag.

Eksempler på tiltag

  • Plantedag
  • Drift af  blomsterbækken - bålhytten
  • Kend din egn, ture
  • Fordrag
  • Ture
  • Indsamlingstur (til dekorationer)
  • Sommerfest, fastelavn, flaghejsning
  • Velkomstfolder & hjemmeside

Se Ryde Handbjerg Stendis hjemmeside her...