GeoparkVestjylland

Resen Beboerforening

Formål

Resen Beboerforening har til formål at formidle kontakten og fællesskabet mellem områdets beboere, samt virke som bindeled mellem beboere og de offentlige instanser. 

Foreningen må være alsidig i sit virke og det forudsættes, at den indtager en neutral politisk og religiøs holdning. Foreningen bør samarbejde med andre foreninger og sammenslutninger.

Resen Beboerforening og Geopark Vestjylland

Resen Beboerforening, Toftum Bjerg Grundejerforening og Humlum og Omegns Borgerforening er gået sammen i en arbejdsgruppe, der skal koordinere relevante geopark arrangementer på tværs af de tre foreninger samt implementere tanken om geoparken hos borgerne i de tre foreninger. Der er gode faciliteter til foredrag i sognegården. De frivillige varetager mindre vedligeholdelses opgaver omkring de tre shelter pladser langs byens rekreative stiforløb på 11 km.

Eksempler på tiltag

Aktiv Mandag er et tiltag der normalt er rettet mod motion. Men af og til erstattes motionen med en foredragsholder om lokalhistorie eller et besøg ved en lokal seværdighed som f.eks. Sea War Museum.

Se Resen Beboerforenings hjemmeside her...