GeoparkVestjylland
Oyster Celebration

Oyster Celebration 2017 – Den store østershøst

Aarhus og Region Midtjylland fik officielt tildelt titlen som Europæisk Gastronomiregion 2017 på en EU-konference i Milano i Italien i 2015.

I 2017 sætter Geopark Vestjylland fokus på østers igennem et fælles projekt med Sydvestjysk Udviklingsforum og Food Organisation of Denmark. Gennem møder, workshops og praktiske besøg i felten bringes folk, der arbejder med turisme, oplevelser, restauration og fødevareproduktion i Vadehavet og ved Limfjorden sammen for at udveksle erfaringer og ideer.

Limfjorden rummer både den europæiske flade østers og den nye invasive stillehavsøsters, men der er hidtil kun i mindre målestok udviklet oplevelser med østers i centrum. I Vadehavet har formidlingen og tilbud om østersoplevelser til gengæld været en stor forretning med rigtig mange gæster i en del år. Omvendt har man i Limfjorden udviklet en kommerciel produktion af østers, og der er nye virksomheder på vej, medens der i Vadehavet ikke indsamles eller produceres østers kommercielt. Der er således baggrund for at lære af hinanden og skabe samarbejde.

Med afsæt i erfaringsudvekslingen planlægges der en stor østershøst i henholdsvis Vadehavet og i Limjorden, hvor der som led i Aarhus 2017 og fejringen af, at Region Midt er udnævnt til Europæisk Region for Gastronomi, gennemføres to arrangementer:

 - Et hvor busser med gæster fra Aarhus besøger de to områder med henholdsvis Nationalpark Vadehavet og Geopark Vestjylland – det kalder vi ”Den store østershøst – bringing home the oysters”.

- En stor fejring af østers i Århus – Oyster Celebration, hvor der bliver lavet østerssmagning og aktiviteter ved et stort arrangement med deltagelse af formidlere og kokke fra de to områder.

Overordnet har projektet til formål at skabe en idebank og platform for udvikling af oplevelsestilbud med østers og skaldyr i fokus som kan bidrage til nye og stærkere oplevelsestilbud og samarbejde mellem aktører. Projektet støttes af Region Midt og Aarhus 2017.