GeoparkVestjylland

Øster Sogns Beboerforening

Formål
Foreningens formål er at styrke sammenholdet og udvikle kontakten mellem Øster Sogns beboere, ved at lade afholde sammenkomster af kulturel, oplysende og selskabelig karakter og ved at varetage fælles beboerinteresser overfor kommunalbestyrelsen og andre myndigheder. 

Foreningen varetager oprettelsen af nye stier, aktiviteter for lokale i naturen samt arkivering af lokal historie.

Øster Sogns Beboerforening og Geopark Vestjylland
Det undersøges om der er mulighed for at geoparken kan være med til at synliggøre skolesporet ved Mogenstrup.

De frivillige løser forskellige opgaver med naturpleje og generelt varetager gruppen mange praktiske gøremål i forbindelse med vedligehold af byen og div. arrangementer.

Beboerforeningen vedligeholder Skolesporet ved Mogenstrup, aktivitetsområde, bålhytte mm. og dele af bredden langs Karup Å i samarbejde med Lodsejerforeningen.

Eksempler på tiltag

  • Arbejdsdage
  • Vedligeholder aktivitetsområde, bålhytte m.m.
  • Kend din by / åben landsby

Se Mogestrups hjemmeside om Øster Sogn her...