GeoparkVestjylland
Sct. Hans v/ Møborg Baunehøj

Møborg Sogneforening

Formål

Formålet er at fastholde og styrke sognefællesskabet samt at være sognets talerør udadtil. Der er stor aktivitet i gruppen.

Møborg Sogneforening og Geopark Vestjylland

Møborg Sogneforening er meget opsat på at samarbejde med Geopark Vestjylland, særligt ift. markedsføring.

Sogneforeningen består af en bestyrelse samt menige medlemmer. Der er følgende grupper: Kommunikations gruppen, derunder skiltning, Sportspladsgruppen, Friluftsliv samt Kulturelle og sociale aktiviteter. Møborg Sogneforening foreslår at Geopark Vestjylland kan prøve at blive repræsenteret i lokalrådet.

Der er vist interesse for på sigt at udbyde guidede ture. De er klar med stiforløb, der skal lægges ind i Geopark Vestjyllands oversigt over stier og ruter. Der er fremsat en ide om at fremstille en brochure, hvor der er en side fri til deres egne aktiviteter. Der er gjort plads til tekst om Geopark Vestjylland på deres hjemmeside.

De arbejder på at få opsat informationstavler som de vil være ansvarlige for. De har nogle folkeskole grupper og andre, der besøger ”sandgraven” her er der tale om et potentielt uudnyttet formidlings potentiale.

Eksempler på tiltag

  • Fælles indsamling af skrald
  • Kend dit sogn, tur i lokalområdet med historier undervejs.
  • Geologiens dage

Se Møborg Sogneforenings hjemmeside her...