GeoparkVestjylland
Jegindø Havn

Jegindø Borgerforening

Formål

Jegindø Borgerforening har til formål at varetage og fremme borgernes interesse på enhver hensigtsmæssig måde med de midler, der står til dens rådighed.

Jegindø Borgerforening ønsker ved forskellige tiltag at øge oplevelsen af den lokale historie og øens smukke natur til turister og borgere.

Jegindø Borgerforening og Geopark Vestjylland

Jegindø Borgerforening vil meget gerne samarbejde og er meget friske på nye tiltag. De frivillige er motiverede af ønsket om at ville noget med Jegindø. De frivillige arbejder med mottoer: Afvikling eller udvikling. De frivillige er primært blevet hvervet ved to store borgermøder i 2014 og 2015. Der arbejdes med et ønske om at bevare det gamle elværk på øen.

De forskellige arbejdsgrupper arbejder selvstændigt med deres projekter på Jegindø. Af arbejdsgrupper kan nævnes: Turistgruppen, Havnegruppen og IT-gruppen

Et af foreningens store projekter er Jegindø Fjordbad. Fjordbadet skal skabe sameksistens og fælles synergier mellem det traditionelle fiskesamfund og turisterhvervet. Dette fjordbad skal bl.a. ses i sammenhæng med øens vandrerute – Muslingeruten, samt A Fywerhus havnemuseum og historie. Borgerforeningen tænker Geopark Vestjylland som en partner i formidlingen af den lokale fisker kultur og historie.

Eksempler på tiltag

  • Formidling omkring og af muslingestien
  • Vil være med i vandrenålen på Thyholm
  • Har aftener med historisk fortælling

Se Jegindøs hjemmeside her...