GeoparkVestjylland
Toftum Bjerge

Humlum og Omegns Borgerforening

Formål

Humlum og Omegns Borgerforening har til formål at varetage og fremme borgernes interesser på enhver hensigtsmæssig måde med de midler, der står til dens rådighed. 

Herunder at fremme tilvejebringelsen af et godt og frugtbart samarbejde mellem byens og omegnens borgere, og alle andre, som måtte have interesse for området. Foreningen støtter byens forskønnelse og borgernes interesse i det omfang, det ligger indenfor foreningens evner. Foreningen kan afholde selskabeligt samvær, møder, udflugter og lignende for at styrke sammenholdet blandt borgerne.

Resen Beboerforening, Toftum Bjerge Grundejerforening og Humlum og Omegns Borgerforening er gået sammen i en arbejdsgruppe der skal koordinere relevante geopark arrangementer på tværs af de tre foreninger samt implementere tanken om geoparken hos borgerne i de tre foreninger.

Humlum og Omegns Borgerforening og Geopark Vestjylland

Der er indgået en samarbejdsaftale. Samarbejde med foreningen vil primært gå gennem ’Geopark Udvalget: Humlum – Toftumbjerge – Resen. Det undersøges om det er muligt at genetablere nogle af de gamle stier, og lave noget geologisk formidling i forbindelse med den nye stationshave.

Flere gange om året udsendes der brochure til alle husstande om foreningens arbejde og tiltag. Facebook og foreningens hjemmeside er velbesøgt. Her kan man også melde sig som frivillig til de forskellige arrangementer.

Foreningen har ansvaret for den nye Stationshave midt i byen, som i løbet af de næste fem år skal gøres færdig med legeplads og skulpturer. Byens fælles legeplads med multibane er også Borgerforeningens ansvar. Pladsen er velbesøgt af byens egne borgere, turister og byens institutioner.

Eksempler på tiltag

  • Aktiv søndag på legepladsen
  • Stor skralde dag – Affaldsindsamling
  • Mad, vin og kunst på Humlum Kro
  • Arbejdsdage i den nye have

 Se Humlum og Omegns Borgerforenings hjemmeside her...