GeoparkVestjylland

Hjerm Naturgruppe

Formål

Hjerm Naturgruppe er en arbejdsgruppe under Hjerm Borgerforening. Arbejdsgruppen tager afsæt i byplanen Hjerm 100, der har til formål at gøre byen til et godt og behageligt sted at bo.

Arbejdsgruppen har til formål at øge adgangen til egnens natur for den enkelte borger bl.a. ved at indgå aftaler med lodsejere om nye stampestier. Gruppen arbejder desuden for at få mere natur ind i byen, i form af grønne områder og træer.

Hjerm Naturgruppe og Geopark Vestjylland

Hjerm Naturgruppe vil meget gerne samarbejde med geoparken, specielt også politisk. Der arbejdes på at etablere en trampe sti gennem området omkring Hjerm Kalkmine. Gruppen håber at dette kan blive muligt med Geopark Vestjyllands opbakning.

Hjerm Naturgruppe gerne i samarbejde med Geoparken arrangere udflugter for lokalbefolkningen, ud i naturen. De har ind til nu primært arrangeret ture internt i gruppen, men vil gerne fremadrettet lave guidede ture for andre.

Der er mulighed for at holde arrangementer i Hjerm naturhus.

Eksempler på tiltag

  • Oprettet og plantet en allé ind til Hjerm by
  • Har været involveret i at få etableret Hjerm naturhus
  • Har været perifert involveret i arrangementer i naturen omkring Hjerm Kalkmine.