GeoparkVestjylland

Herrup Bjergby Fællesforening

Formål

Herrup Bjergby Fællesforening har til formål at styrke den fortsatte udvikling i og omkring Herrup - Bjergby, som et aktivt samfund, både idrætsmæssigt, kulturelt, by- og erhvervsmæssigt. 

HBF varetager driften af et multihus og tilhørende faciliteter, der kan understøtte aktiviteterne og udviklingen i lokalområdet.     

Der er omkring 22 forskellige udvalg, med hver sin interesse. Ønskes det at starte et nyt udvalg, kræver det blot et par andre der er med på ideen og at der vælges en der fungere som kontaktperson til bestyrelsen. De forskellige udvalg holder til i og omkring Herrup Fælleshus.

Herrup Bjergby Fællesforening og Geopark Vestjylland

Der er et godt samarbejde med Fællesforeningen, og der er flere aktive frivillige, som har udvist en særlig interesse i Geopark Vestjylland. Fællesforeningen arbejder for at et foredragende i den kommende sæsons foredragsrække, bliver med fokus på Geopark Vestjylland.

Foreningen varetager bevarelse af lokalhistorien gennem udvalget Herrup Museum, som har til formål at indsamle, bevare og videreformidle historien om Herrup-Bjergby egnen og dens befolkning. Foreningen varetager naturpleje af forskellige grønne arealer i området, samt stiforløb. Der er gode muligheder for foredrag og formidling i forbindelse med udstillinger i fælleshuset.

Eksempler på tiltag

  • Herrup Museums udstillinger www.herrup-museum.dk
  • Foredragsaftner
  • Fredagstravetur
  • Arrangerede vandreture

Se Herrup Bjergby Fællesforenings hjemmeside her...