skip_to_main_content
Gudum Kloster og Klostermølle

Gudum Sogneforening

Formål

Gudum Sogneforening har til formål at formidle kontakten og fællesskabet mellem områdets beboere, samt at virke som bindeled mellem beboere og offentlige instanser.