GeoparkVestjylland
Gudum Kloster og Klostermølle

Gudum Sogneforening

Formål

Gudum Sogneforening har til formål at formidle kontakten og fællesskabet mellem områdets beboere, samt at virke som bindeled mellem beboere og offentlige instanser. 

Gudum Sogneforening har gennem årerne arbejdet med mange opgaver som hobbylandbrug, genbrugspladsen, beplantning samt bål- og legeplads på "Touborgs Eng". Foreningen er desuden ansvarlig for områdets Kløversti samt formidlingen af de historier, der knytter sig til disse stier.

Gudum Sogneforening og Geopark Vestjylland

Der arbejdes på at lave arrangementer ved Fortællerbænken. I samarbejdet kan Aamøllen og Klostermøllen lejlighedsvist inddrages.

Eksempler på tiltag

  • Oprettelse af Kløverstien i Gudum
  • Iværksætter bag Gudumprisen
  • Sommerfest
  • Geologiens dage
  • Guidede ture på kløverstien
  • Arrangementer ved fortællerbænken ved Aamølle

Se Sogneforeningens hjemmeside her...