GeoparkVestjylland
Frivillige i Geoparken

Frivillige i Geoparken

Læs mere om hvordan du bliver frivillig i Geoparken. 

Hvordan bliver jeg frivillig?

Der er tre indgange til at blive frivillig i Geopark Vestjylland.

1) Du er er/bliver medlem af en forening, som samarbejder med Geopark Vestjylland. Se oversigten her.

2) Hvis du allerede er medlem af en forening, og foreningen ønsker at indgå i samarbejde med Geopark Vestjylland. Se kontaktoplysninger her.

3) Hvis du som privatperson ønsker at bidrage til Geopark Vestjylland. Her er du velkommen til at rette henvendelse til sekretariatet.

Hvorfor skal jeg være frivillig?

At arbejde som frivillig i Geopark Vestjylland giver dig mulighed for:

 • At få indflydelse på geoparkens videre udvikling.
 • At bruge din viden og dele den med andre.
 • Lære nyt om naturen og historien i området.
 • At møde nye mennesker.
 • At være med til at støtte den samlede indsats i dit nærområde.

Skal jeg være frivillig ved en af geoparkens samarbejdspartnere i det frivillige netværk?

 • Hvis du ønsker at være med til at arrangere guidede ture og bakke op om arbejdet med at vedligeholde og restaurere bygninger i Geopark Vestjylland, vil det være naturligt at gå ind i en forening, der beskæftiger sig med dette. Det er i disse foreninger du vil finde det stærke fællesskab og kontinuerlige arbejdsopgaver. Du kan også være frivillig i flere af formidlingscentrene med billetsalg og formidling.
 • Ønsker du at være geopark formidler eller hjælpe til med produktion af tekst, billeder mv. kan du indgå i direkte samarbejde med Geopark Vestjyllands sekretariat. Geopark Vestjylland indkalder til to årlige møder, og har  i udgangspunktet ikke yderligere fællesskabsfremmende aktiviteter. Geoparken kan ikke på forhånd give lovning på, hvor mange arbejdsopgaver, der vil være af denne type. Derfor opfordrer vi til at deltage i aktiviteter, som arrangeres af samarbejdspartnerne i det frivillige netværk.

Skal jeg have en bestemt alder?

 • Geopark Vestjylland er for alle aldersgrupper. Der kan dog være enkelte opgaver, hvor det er hensigtsmæssigt eller lovpligtigt at være myndig.

Er der bestemte forudsætninger for at være frivillig?

 • Det kræver i udgangspunktet ikke nogen specielle kompetencer at være frivillig i Geopark Vestjylland. Det er en fordel at deltage på et Geopark introkursus, hvis du er frivillig i en af foreningerne i det frivillige netværk, men det er ikke et krav.
 • Ønsker du at deltage direkte i en af geoparkens tre arbejdsgrupper, skal kravene til disse være opfyldt. Der kan ligeledes være opgaver, der kræver kørekort for at løse.

Er der nogen undtagelser for at deltage som frivillig?

 • Der kan være forskellige regler og krav i de individuelle foreninger. Derfor bør du som frivillig selv afstemme forventningerne med den pågældende forening, inden det frivillige arbejde påbegyndes.
 • Der kan være tilfælde, hvor Geopark Vestjylland ikke kan tilbyde tilstrækkelige arbejdsopgaver til nye frivillige, der ønsker at være formidlere eller hjælpe med produktion af formidlings materiale. I disse tilfælde vil geoparken henvise til aktiviteter hos samarbejdspartnerne.

Hvor meget tid skal jeg bruge som frivillig?

 • Geopark Vestjylland stiller ingen minimumskrav for deltagelse. Ønsker man at være guide eller formidler, er det en fordel at være aktiv for at bibeholde en opdateret viden om organisationens aktivitet og opnå ny viden og gode historier fra andre frivillige. Desuden forventes det, at du som frivillig overholder de tidsmæssige aftaler, du vælger at forpligte dig til i forbindelse med vagtplaner og planlagte guidede ture.

Vil jeg få løn?

 • Nej, som frivillig får du ikke betaling. Indkøber du materiale mv. til et arrangement får du disse udgifter dækket. Indkøb på vegne af Geopark Vestjylland eller samarbejdspartnerne, må kun foretages ved en forudgående aftale.
 • Afhængig af arrangementet vil der i nogle tilfælde være mulighed for, at Geopark Vestjylland eller en af samarbejdspartnerne står for forplejning. Dette skal aftales inden afholdelse af arrangementet.

Modtager jeg træning?

 • Hvis du ønsker at være guide og/eller formidler i Geopark Vestjylland, er det et krav, at du deltager ved forskellige kurser. Disse kurser udbydes af Geopark Vestjylland, og er gratis for de frivillige.
 • Afhængig af efterspørgelsen kan der løbende, i samarbejde med det frivillige netværk, udbydes forskellige kurser for frivillige.

Hvordan kan jeg holde mig opdateret på nyheder?

 • Geopark Vestjylland udsender et nyhedsbrev, som du kan skrive dig op til her. Flere af samarbejdspartnerne har endvidere deres eget nyhedsbrev.
 • To gange årligt inviterer Geopark Vestjylland til et netværksmøde, hvor der kan deles information og nyheder på tværs af de frivillige foreninger.
 • Er der nyheder af særlig vigtig karakter, vil der blive udsendt informationsmail om dette, eller invitation til et møde om emnet, for de berørte parter.
Frivilig i Geoparken