GeoparkVestjylland

Friluftsrådets Lokalkreds - LimfjordSyd

Formål

Friluftsrådet er en selvstændig, ikke-statslig paraplyorganisation, der samler over 90 foreninger. 

Friluftsrådets medlemsorganisationer har det til fælles, at deres aktiviteter handler om natur, miljø eller friluftsliv, men derudover kan de have mange forskellige interesser i at bruge og opleve naturen.

Friluftsrådets Lokalkreds - LimfjordSyd og Geopark Vestjylland

LimfjordSyd har givet tilsagn om samarbejde med Geopark Vestjylland.

LimfjordSyd har kontakt til mange organisationer, der har interesse for naturen til fælles. I dette forum kan Geoparken indgå som et fast interessepunkt i fællesskab med Naturpark Nissumfjord og Naturpark Flyndersø. Samarbejdet mellem LimfjordSyd og Geopark Vestjylland vil i høj grad handle om koordinering og formidling af arrangementer og tiltag, på tværs af de tre kommuner.

Frivillige – Repræsentanter

I bestyrelsen er repræsentanter fra følgende foreninger (2016)

  • Det Danske Spejderkorps
  • Dansk Ornitologisk Forening
  • Dansk Svæveflyver Union
  • Danmarks Jægerforbund
  • Dansk Ride Forbund
  • Naturvejlederforeningen i Danmark
  • Danmarks Civile Hundeførerforening

Friluftsrådet LimfjordSyds Hjemmeside