Guidet tur v/ Kabbel - DN Lemvig

Foreninger

Foto: Visitvestjylland

Foreninger i Geoparken

Bovbjerg Fyr

Beboerforeningen VenøBroen

DN Holstebro

DN Lemvig

DN Struer

Egnshistorisk Forening for Thyholm og Jegindø

Ferring Borgerforening

Friluftsrådets Lokalkreds - Limfjord Syd

Gudum Sogneforening

Humlum og Omegns Borgerforening

Jegindø Borgerforening

Møborg Sogneforening

Nissum Fjord Netværket

Nordvestjysk Fjordkultur

Nørre Nissum Borgerforening

Oddesund netværket - Helhedsplan Oddesund

Resen Beboerforening

Sevel Borgerforening

Sevel Kalkværks Venner

Thyholm Egnsmuseum

Toftum Bjerge Grundejerforening

Venøsund Færgelaug

Hjerm Naturgruppen

Herrup-Bjergby Fællesforening

Skave Borgerforening

Thyholm – Foreningen for udvikling og sammenhold

Vemb Borger- og Erhvervsforening

Øster Sogns Beboerforening

Ryde-Stendis Beboerforening