GeoparkVestjylland
Ferring Borgerforening

Ferring Borgerforening

Formål

Ferring Borgerforenings formål er at fremme dialogen borgerne imellem gennem styrkelse af tilhørsforhold, fællesskab og social omsorg, således at alle aldersgrupper har mulighed for at trives i Ferring. 

Endvidere er formålet at udvikle og forskønne byen under hensyntagen til stedets egenart. Ferring by ligger i den nordlige ende af morænebakken Bovbjerg og grænser direkte ud til Vesterhavet.

Ferring Borgerforening og Geopark Vestjylland

Ferring Borgerforening er meget åbne overfor et samarbejde.

Den frivillige gruppe bærer præg af at være tæt på Bovbjerg fyr. Derfor foregår de fleste aktiviteter i relation til Bovbjerg Fyr, hvor også de frivillige ofte er tilknyttet. 

Der er mulighed for at lave et samarbejde omkring Skt. Hans.

Der er god mulighed for at lave arrangementer i samarbejde med Borgerforeningen og Bovbjerg Fyr.