GeoparkVestjylland
Egnshistorisk forening Thyholm

Egnshistorisk Forening for Thyholm og Jegindø

Formål

Arkivets formål er at indsamle, registrere og opbevare arkivalier, billeder, lydoptagelser, trykt materiale og andre data, uanset medium af ikke-statslig herkomst, med tilknytning til Thyholm og Jegindø, borgere, foreninger, virksomheder og institutioner i fortid og nutid.

Samt at stille det indsamlede materiale til rådighed for offentligheden. Egnshistorisk Forening for Thyholm vil fremme tilgængeligheden af historien, og gennem virksomhed fremme kendskabet til og styrke interessen for Thyholm og Jegindø´s historie. I samarbejde med Thyholms Egnsmuseum, har foreningen påtaget sig ansvaret for at fortælle den gode historie om Bjørndal Kalkgrav og de spor af kalken der er at se i området.

Egnshistorisk Forening for Thyholm og Jegindø og Geopark Vestjylland

De frivilliges arbejde omfatter, redaktion af årsskriftet, arkivering og organisering af lokalhistorisk arkiv. Foreningen har også nogle praktiske naturplejeopgaver ifm. Bjørndal Kalkgrav og Mauritius Kilde (Sankt Mauritii Kilde). Foreningen er i meget tæt samarbejde med Thyholm Egnsmuseum.

Der er en opgave i at samle formidlings- og guideindsatser i Thyholm Egnsmuseum og Egnshistorisk forening for Thyholm og Jegindø, for at sikre kvaliteten og sammenhængen i formidlingen af lokalhistorien på Thyholm.

Der er stor viden om lokalsamfundet samlet i denne gruppe og det er derfor oplagt at trække på denne viden i forbindelse med skilte, udstillinger og arrangementer i øvrigt.

Eksempler på tiltag

  • Initiativ til formidling omkring Bjørndal Kalkgrav
  • Årsskrift
  • Formidling af historiske arrangementer i området
  • Nedskriver lokale beretninger

Se hjemmesiden for Egnshistorisk Forening for Thyholm og Jegindø her.