GeoparkVestjylland

DN Struer

Formål

Danmarks Naturfredningsforening arbejder for at bevare, beskytte og pleje Danmarks varierede og mangfoldige natur, samt for at fremme et rent og sundt miljø for alle

DN i Struer er en af Danmarks Naturfredningsforenings knap 100 afdelinger i Danmark, der koordinerer foreningens lokale arbejde i kommunerne. Arbejdet handler primært om at bevare og pleje den spændende natur, som omgiver Struer.

DN Struer og Geopark Vestjylland

Der er indgået en hensigtserklæring om samarbejde mellem DN Struer og Geopark Vestjylland. I dette samarbejde er det oplagt at hjælpe hinanden med at koordinere tiltag og arrangementer og være fælles om at løfte forskellige tiltag i relation til natur og miljø.

Der arbejdes på at indgå i et samarbejde om fælles publikationer omkring naturen og geologien i området. Det er også oplagt at samarbejde om formidlingen, da de frivillige ofte har et indgående kendskab til og interesse for den lokale natur. Det kan også være relevant at have en fælles repræsentation i forbindelse med deltagelse ved lokale events.

DN gør generelt et stort arbejde med at fortælle om naturen i Danmark, om naturbeskyttelse og at invitere folk med ud i naturen. Det er derfor et netværk som det er oplagt at samarbejde med ift. formidling og synliggørelse af natur og geologi.

DN Struer har påtaget sig naturplejeansvar omkring Hellerød Kær. Der arbejdes på at få opdateret skiltningen omkring Kilen.

Eksempler på tiltag

  • Naturens Dag
  • Affaldsindsamling
  • Foredrag
  • Vandreture
  • Cykelture

Se DN Struers hjemmeside her...