GeoparkVestjylland
Hjertestien

Kærlighedsstien i Lemvig Geocaching

Kærligshedstien eller Jomfrustien følger grænsen mellem byens grund og byens markjorder. Den markerer samtidig den særlige toldgrænse – konsumtionslinjen – der indtil 1852 adskilte købstaden fra bondelandet.

Grænsen findes på kort fra 1797, men kan være ældre. På matrikelkort fra 1866 er stien aftegnet. Det midterste stykke blev nedlagt i 1883, da Frederiksgade blev anlagt. Når man følger den, har man stadig i nutiden en vis fornemmelse af skellet mellem byen og det tidligere ubebyggede land omkring den gamle bykerne.

Stationstrappen – eller Banegårdsstien, som er det officielle navn – blev anlagt i 1881 for at forbinde Jernbanestationen med den gamle bykerne. Ved huset midt på trappen findes et sølvmalet jerngelænder. Det stammer fra en stor norsk fuldrigger, ”Bragdø”, der forliste ved Vrist 1921. Langs Stationstrappen findes en del af Lemvig Museums ”Skulptursti” med værker af billedhuggeren Torvald Westergaard, Lemvig.

Link til cache.