Hjertestien

Kærlighedsstien i Lemvig Geocaching

Kærligshedstien eller Jomfrustien følger grænsen mellem byens grund og byens markjorder. Den markerer samtidig den særlige toldgrænse – konsumtionslinjen – der indtil 1852 adskilte købstaden fra bondelandet.