Stubber Kloster

Gå i Kloster Geocaching

Destinationen er det gamle kloster ved navn Stubberkloster der første gang er nævnt i år 1268, men formodes at være 100 år ældre dvs. at murstenene er munkesten lavet i slutning af Vikingetiden.

Oprindeligt var klosteret et firfløjet klosteranlæg med kirken placeret i sydfløjen. Klosteret havde hele 6 bageovne, og der hørte en del jord til.

Senere blev klosteret lavet om til en herregård men forfaldt til ruiner. Bønderne på egnen har hentet mange mursten fra klosteret, og i 1870 blev en del af bygningerne revet ned og klosterarkivet smidt i søen! Du får her muligheden for at opleve en enestående natur og et sjældent bygningsværk.

Link til cache.