Undervisningsprogrammet Min Geopark

En særlig indsats i Geopark Vestjylland er udviklingen af et undervisningsprogram, som giver de lokale skoler inspiration og materialer til at arbejde med geoparken på tværs af fag og på alle klassetrin.

Skoleprogrammet vil blive udviklet i et samarbejde med skolerne, Struerskolen og Via University, læreruddannelsen i Nørre Nissum. Det er hensigten, at undervisningsprogrammet skal understøtte skolernes arbejde med implementering af skolereformen og den åbne skole.

Tvis Mølle Naturlaboratorium

Undervisningsindsatsen

Undervisningsindsatsen skal samtidig være med til at understøtte den danske UNESCO-indsats, hvor bl.a. geoparkerne vil bidrage til formidling og undervisning indenfor emner som bæredygtig udvikling, betydning af videnskab og forskning og internationale sammenhænge.

Der er i flere sammenhænge allerede udviklet en række undervisningsmaterialer som omhandler emner med relevans for geoparken, og vi omtaler en række af disse her på siden.

EMU