N9 Gudum Kloster og Klostermølle

I landsbyen Gudum (Guds Hjem) et middelalderligt trafik- og åndeligt knudepunkt, finder vi i dag rester af 2 nonneklostre og den renoverede vandmølle Klostermølle samt et nutidigt befolkningsengagement, der bl.a. har tilknytning til møllerestaureringen og de nyetablerede ”Kløverstier” samt et nyt sognehus m.m.

Del denne side