Hulveje ved Kilen -  Foto: Mette Klingenberg - Holstebro Museum

N1c Oldtidsvejen, Høje ved Mangehøje Plantage

Langs Lemviglandevejen, ca. 4 km nordvest for Holstebro og 700 m vest for Sir Lyngbjerge, ligger et mindre stykke hede ved Mangehøj Plantage, hvor der findes en gruppe på 13 fredede gravhøje.

De fleste menes at stamme fra den sene bondestenalder/ enkeltgravskultur og nogle anlagt i bronzealderen. På stedet findes infotavler, der orienterer om enkeltgravskulturens gravskikke.

Højene ligger langs Oldtidsvejen, og en groft tilhugget granit-milesten samt flere parallelle hjulspor i heden vidner om, at det også siden hen har været en hovedfærdselsåre. Et bredere vejspor kan føres tilbage til den lige landevej fra Holstebro til Lemvig, der antagelig blev anlagt i 1600, og som endnu eksisterer som Gl. Landevej gennem Klosterhede- og Kronhede Plantage. Den nyere vej, Vilhelhelmsborgvej, er fra 1930, hvor den førtes syd om plantagen.

Milestenen er fra 1780-erne og er en af de milesten, der blev opsat efter Ole Rømers opmåling af de danske landeveje  i 1690-erne. På stedet er der en infotavle, der fortæller om Rømers milestene, som der stadig findes usædvanlig mange af i Vestjylland. Den omtales yderligere i andre af de ikke-geologiske sites.

Der er en holdeplads på nordsiden af Vilhelmsborgvej lige overfor trappe og infotavler.

Del denne side