Fabjerg Kirke og gravhøje

N1b Oldtidsvejen, højrække langs Fabjerg Kirkevej

Langs Fabjerg Kirkevej ligger rigtig mange gravhøje.

Her fornemmer man tydeligt, hvordan højene langs Oldtidsvejen ligger som perler på en snor og hvordan højrækkerne ledte til velegnede overgangssteder ved de forholdsvis få vandløb og sumpområder, her Bredmade Dal mod øst, hvor der tilmed er konstateret gamle vejspor der leder mod overgangsstedet over Flynder Å, især på sydsiden af åen.

Det er ikke kun bronzealderfolket, der har haft deres grave og hellige steder langs Hovedopholdslinjen. Flere af de romanske kirker fra tidlig middelalder er placeret på eller tæt ved den markante landskabslinje, ofte i selskab med oldtidshøjene, hvilket ganske tydeligt demonstreres ved Fabjerg Kirke. Fra øst mod vest kan følgende kirker placeres langs Oldtidsvejen: Sevel, Herrup, Mejrup, Måbjerg, Asp, Fousing, Rom, Lomborg, Ramme og Trans. Fabjerg Kirke har en gravhøj tæt op ad kirkegårdsdiget, men ved Mejrup og Rom Kirker er der gravhøje på selve kirkegården.

Fabjerg Kirkevej må regnes for et nutidigt stykke af Oldtidsvejen, faktisk helt til Rom Kirke.

Del denne side