N18 Kjærgaard Mølle

Kjærgaard Mølle er udover historien om en vandmølle også historien om Kilen tunneldal, bosætning i Danmarks bondestenalder, hovedveje og hulveje og en Naturskole i et flot samarbejde imellem Lemvig og Struer kommuner, Nr. Nissum Seminarium og Naturstyrelsen Vestjylland siden 1977.

Under sidste istid lå isens hovedopholdslinie sydvest for Kjærgaards Mølle og gletsjersmeltevand blev presset igennem Kilen tunneldal og ud ved Kobbelhøje i ca. 50 meters højde over det nuværende havniveau.

Del denne side