Skibsted Fjord - Foto: Hans B. Henriksen

Mere om Geopark Vestjylland

Geopark Vestjylland omfatter hele arealet af Lemvig, Struer og Holstebro kommuner, en del af Limfjorden og et område af Nordsøen ud til Jyske Rev. Arealet er fordelt som følger:

Landareal

Kysten langs Nordsøen er 50 km lang, medens kyststrækningerne i Limfjorden har en samlet længde på 168 km.

Byområder udgør 4% af landarealet, sommerhusområder 1% og de resterende 95% er landzone.

Landbrugsareal

Der var i 2015 i alt 99.534 indbyggere i geoparken.

Arealinformation

Del denne side