Jordens klima

Foredragsrække den 2., 9. og 16 november 2017

Hvordan kan fortidens klima være nøglen til at forstå og løse den klimaudfordring menneskeheden står overfor?

Lemvigegnen er på mange måder påvirket af klimaændringer – både dem, vi har nu og dem, der skabte vores landskab under sidste istid for 20.000 år siden, da isen og smeltevandet modellerede vores varierede landskab.

Oversigt

02/11
Hvordan kan fortidens klima være nøglen til at forstå og løse den klimaudfordring menneskeheden står overfor?
Forelæser: Mads Faurschou Knudsen, lektor ved Institut for Geoscience , Aarhus Universitet

09/11
Sandflugt gennem de sidste 4200 år: Et signal om klimaændringer?
Forelæser: Lars B. Clemmensen, professor ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet

16/11
Klimapåvirkninger og klimatilpasning - Lokale løsninger på globale udfordringer.
Forelæser: Carlo Sørensen, senior kysttekniker ved Kystdirektorate

Læs mere

Torsdag d. 2. november afholder Lemvig Museum, Geopark Vestjylland og Folkeuniversitet i Lemvig et foredrag om jordens klima. Foredraget finder sted på Lemvig Museum og forelæser er Mads Faurskov Knudsen, lektor i ved institut for Geoscience ved Aarhus Universitet. Han tager de besøgende med på en rejse gennem jordens klimahistorie de sidste 500 millioner år. I foredraget fortælles først om jordens klimaændringer i det helt lange perspektiv - de sidste 500 mio. år. Det giver et interessant blik på de processer, der styrer klimaet over de meget lange tidsspænd. Herefter zoomer han ind mod istiderne og de underliggende processer, der skaber dem. Hvad sker der i den mellemistid, vi nu befinder os i og hvad er der sket de sidste 100 år. Til sidst fortæller ham om, hvad vi kan forvente i fremtiden.

Foredraget er et af tre foredrag, som arrangeres om jordens klima de første 3 torsdage i november. Torsdag d. 9. nov. fortæller professor i geologi ved Københavns universitet, Lars B. Clemmensen om klimaændringer i de sidste 4.600 år, og hvordan de har ændret landskabet. Torsdag d. 16. nov. slutter senior kysttekniker ved Kystdirektoratet Carlo Sørensen af med at sætte fokus på ”Klimapåvirkninger og klimatilpasning - Lokale løsninger på globale udfordringer”.
Foredragsrækken er tænkt i sammenhæng, men de enkelte foredrag kan også opleves enkeltvis med stort udbytte.

 

Del denne side

Tid og sted

Torsdag 2/11, 9/11 og 16/11 2017 kl. 19.30

Lemvig Museum
Vestergade 44
7620 Lemvig

Tilmelding

Pris: Kr. 50,-

Der er ingen tilmelding.