Fabjerg Kirke med gravhøje

3 Fabjergkirkevej

Hovedopholdslinjen og oldtidsspor med kirke og gravhøje.

På strækningen Fabjergkirkevej fra Fabjerg Kirke mod øst til Saugmansvej følger vejen Hovedopholdslinjen.

På trods af Hovedopholdslinjens subtile karakter på dette sted er det næppe tilfældigt, at oldtidsvejen ligger, som den ligger. Ruten undgår både de dybere nedskårne dale i smeltevandssletten og det mere bølgede morænelandskab bag Hovedopholdslinjen og tilbyder dermed den letteste vej gennem området. Langs strækningen findes rækker af gravhøje, og både kirken og gravhøjene er fredede. Oldtidsvejen er udpeget som kulturarvsareal.

Området er et ca. 700 meter bredt bælte, der strækker sig fra Fabjerg Kirke og ca. tre kilometer mod øst langs Fabjergkirkevej og yderligere 500 meter mod øst. Mod nord grænser området op til sitet Nr. Nissum – Fabjerg og mod syd grænser det op til sitet Klosterhede-Kronhede. Kirken og gravhøjene er fredede.

Del denne side