13 Lem Vig Tunneldal

Tunneldal med smeltevandskegle. Det markante dallandskab udgør en nøglelokalitet i Geopark Vestjylland.

Lokaliteten repræsenterer et landskabselement, en tunneldal, som er tæt forbundet med en gletsjerrand, hvor smeltevandet har løbet i en kanal under gletsjeren og undervejs gnavet sig igennem underlaget inden smeltevandet er fosset ud foran isranden og formet den foranliggende smeltevandsslette.

Dalen er formet i forbindelse med isens maksimale udbredelse i Sen Weichsel for ca. 23.000-21.000 år siden og er tæt forbundet med Hovedopholdslinjen, som udgør et andet nøgleelement i Geopark Vestjylland.

De andre tunneldale i Geopark Vestjylland kan ses ved Kilen, Stubbergård Sø - Flynder Sø og Hellegård Tunneldal.

Del denne side